Pre deti


Milé deti,

chcete prežiť príjemné chvíle v našej knižnici a požičiavať si knižky?

Nájdete nás v oddelení pre deti a mládež na 2. poschodí v Záhorskej knižnici na Vajanského ulici č. 28. Telefonický kontakt 034/6546519.

Ako sa stať čitateľom?

Vyžiadate si prihlášku za čitateľa a spolu s rodičmi ju vyplníte. Jeden z rodičov nám potvrdí, že budete dodržiavať pravidlá hry.

Preukaz čitateľa je dôležitý dokument, preto:
-  nikdy ho nepožičiavajte kamarátovi,
-  ihneď ohláste jeho stratu v knižnici,
-  bezpodmienečne ohláste zmenu mena, adresy bydliska.

Knihy si môžete požičať na 4 týždne. Niektoré publikácie vybrané na študijné účely sa nepožičiavajú domov.
Ak sa s požičanou knihou alebo iným dokumentom nechcete rozlúčiť v stanovenej lehote, necháte si výpožičnú lehotu predĺžiť, ak o knihu nemá záujem iný čitateľ.

Ponuka podujatí pre MŠ a ZŠ

Pravidelne organizujeme podujatia pre školy. Ponuku podujatí pre materské a základné školy si môžete pozrieť tu

   

 

Ako v Záhorskej knižnici v Senici pracujeme s detským čitateľom?

"Poznávajka medzi deťmi..."

V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi k problematike výchovno-vzdelávacích aktivít pripravil Spoločný školský úrad v Senici v spolupráci s Centrom voľného času „Stonožka“ a Záhorskou knižnicou v Senici pre žiakov 2. ročníkov základných škôl: besedy pod názvom „POZNÁVAJKA MEDZI DEŤMI“ Besedy sú pripravené pri príležitosti „Týždňa slovenských knižníc“ a uskutočnia sa v Centre voľného času.

Poznávajaka a pani P.
   
Čítajme si  spolu...

"Čítajme si  spolu..."

Pokus o prekonanie rekordu v najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne.

   

"Poďme spolu do knižnice."

Cyklus stretnutí pre deti materských škôl a 1. ročníkov základných škôl. Trvá celý školský rok podľa harmonogramu.

Oboznámenie sa s prostredím knižnice, návšteva jednotlivých oddelení, ukončenie stretnutia v detskom oddelení, základné hygienické návyky pri čítaní, ako sa stať čitateľom. Vznik knihy a jej cesta k čitateľovi. Vnímanie rozprávky očami detí. Vysvetlenie pojmu spisovateľ a ilustrátor. Rozhovor detí o pocitoch z prečítanej knihy, význam záložky v knihe...

Tvorivé dielne: Zhotovenie záložky, vlastnej rozprávkovej knižky, rôznych rozprávkových skladačiek...

   

"Knižnica - miesto, kde sa môžeš vzdelávať, hrať a tvoriť."

Skupinové aktivity pre deti prvého a druhého stupňa základných škôl a materských škôl zamerané na prehĺbenie vzťahu ku knižnici, k literatúre s dôrazom na fakt, že kniha nás poteší, zabaví, kniha je náš priateľ. Trvá celý školský rok.

- exkurzie

- informačné výchovy

- rozprávkové predpoludnia

- kvízy, súťaže

- tvorivé dielne

   

"Tematické stretnutia"

- práca s náučnou literatúrou
- kvízy:
„Čo viem o svojom kraji?“
„Detektívi, pozor!“
„Vianočná súťaž“
-pre predškolákov
- pre deti prvého stupňa základných škôl
- pre deti druhého stupňa základných škôl (s možnosťou zapojenia sa celých tried)
„Hráme sa s rozprávkou“ - pri príležitosti Dní ľudovej rozprávky
„Literárne kvízy:" Pavol Dobšinský, Ľudovít Štúr...

 

#newsletter

Chcete vediet viac?

Prihláste sa na odber newslettra...

#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.