Riaditeľka: Ing. Silvia Sameková 034/6512604 samekova.silvia@zupa-tt.sk
Útvar knižnično-informačných fondov
Úsek spracovania a ochrany fondov
- vedúca útvaru: Mgr. Katarína Ravasová
034/6513430 katalog@zahorskakniznica.eu
Úsek akvizície 034/6513430  
Útvar knižnično-informačných služieb
Oddelenie odbornej literatúry, študovne a internetovej študovne
- vedúca útvaru: Mária Stanková
034/6512710 kniznica@zahorskakniznica.eu
Oddelenie beletrie, tlače a periodík 034/6543780  
Oddelenie pre deti a mládež, videotéka, fonotéka 034/6546519  
Oddelenie regionálno-bibliografické 034/6543782 region@zahorskakniznica.eu
Útvar ekonomicko-technickej činnosti
Úsek účtovnej agendy
- zástupkyňa riaditeľky, vedúca útvaru: Ing. Eva Pekárová
034/6543782 pekarova.eva@zupa-tt.sk
Úsek personálnej a mzdovej agendy - sekretariát: Jana Adamčíková 034/6543782 adamcikova.jana@zupa-tt.sk
Útvar metodiky a útvar automatizácie
Úsek metodiky 034/6543782 metodika@zahorskakniznica.eu
Úsek správy IKT webmaster@zahorskakniznica.eu
Kontaktný formulár

Napíšte nám