Vyhodnotenie XXXII. ročníka autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018
Vyhlasovateľmi súťaže boli Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica, Mesto Senica,...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Anna Semková - Čestné uznanie za poéziu v I. kategórii
Berie vinu na seba a zároveň sa vyviňuje, hľadá východisko,...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Natália Lovászová - 3. miesto v I. kategórii za poéziu
V nej autorka slabikuje slovo manipulácia na päť častí, aby...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Pavel Bakajsa - Čestné uznanie za poéziu v III. kategórii
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Jakub Matys - 2. miesto v III. kategórii za prózu
Ktoré je vaše doterajšie najvýznamnejšie ocenenie z literárnych súťaží?- Vážim...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Patrícia Gabrišová - 3. miesto v III. kategórii za prózu
Prvý, veľmi krátky, je skôr esejou o partnerských vzťahoch, ale...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Nikoleta Preložníková - 2. miesto v II. kategórii za poéziu
Aj v minulom roku v Senici obsadila identickú striebornú priečku...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Alžbeta Pavelová - Čestné uznanie za poéziu v II. kategórii
Poetka Dana Podracká s kolegyňou Evou Tomkuliakovou z Literárneho informačného...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Kristián Lazarčík - 3. miesto v II. kategórii za poéziu
Sú kryté nielen úprimnosťou, ale intelektuálnym zastieraním rozpakov a intenzívnych...
XXXII. LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2018 - Mária Juríková - 3. miesto v II. kategórii za prózu
Narodila sa totiž 29. februára a ten deň sa v...
Propozície: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018
1. Podmienky súťaže: • súťaže sa môže zúčastniť každý autor,...
#pomoc

Neviete si rady?

Ako predĺžiť výpožičnú dobu požičaných kníh?

Kliknite na odkaz online katalóg a prihláste sa do Vášho konta nasledovne:

ID používateľa je číslo na čiarovom kóde Vášho preukazu;
heslo je v tvare RRMMDD + iniciály priezviska a mena.
Napríklad Jozef Mrkvička, narodený 7.4.1975, bude mať heslo v tvare 750407MJ.
Ak sa Vaše meno alebo priezvisko začína na "Ch", v hesle použite "C".


Ak výpožičku nie je možné predĺžiť, musíte prísť s knihou do knižnice.

Môžem si nechať rezervovať konktrétnu knihu?

Svoju rezerváciu oznámte do knižnice buď mailom na kniznica@zahorskakniznica.eu alebo telefonicky do príslušného oddelenia. V prípade, že je kniha dostupná, knihovníci Vám ju odložia. Ak sa jedná o dokument, ktorý má požičaný iný čitateľ, budeme Vás informovať, keď bude kniha pre Vás pripravená.

Ako zistím, či máte vo fonde konkrétnu knihu?

V hornej časti kliknite na Katalógy/Periodiká, potom na odkaz Online katalóg. Do okna Vyhľadať napíšte autora alebo názov publikácie a kliknite na Hladať. Ak sú kritériá na vyhľadávanie príliš všeobecné (napr. autorov s daným priezviskom je viacero), v stĺpci v ľavej časti vyberte požadovaného autora. V zázname zobrazených kníh je uvedené, v ktorom oddelení sa kniha nachádza, či je v danej chvíli dostupná alebo požičaná.

Ako sa dozviem, že uplynula výpožičná doba?

Ak ste do svojej prihlášky uviedli aj mailový kontakt, knižnično-informačný systém Virtua Vás automaticky krátko pred uplynutím výpožičnej doby na túto skutočnosť upozorní. Mail znamená upozornenie, že onedlho prekročíte výpožičnú dobu.